The Poor-Mouth Emerging Megawatt - The Jereme Sign Means Happy Motoring.

Få rätt glas

Posted March 29, 2012, 10:48 p.m. By jereme Tags: Syn

Att ha rätt glas om man ser dåligt, är mycket viktigt faksikt. Om man har fel glas, så försämras synen och det är inte alls bra det. Nej det är viktigt att man gör en synundersökning kristianstad emellanåt för att få veta om man behöver en ny styrka på glasögonen eller kontakt linserna. Om man då behöver en ny styrka så är det viktigt att man skaffar nya glas så fort som möjligt eftersom synen förändras och om man väntar så får man göra en ny undersökning innan man köper nya glas eller linser, så byt på en gång till nya glas